O FIRMIE

Firma Track-Point Marek Dyl została założona w maju 2012 roku. 
Od samego początku firmy działalność oparta jest na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej

takich jak:

  • BUDOWA PERONÓW

  • MONTAŻ PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

  • BUDOWA SYSTEMÓW ODWODNIEŃ TORÓW I PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

  • MONTAŻ I DEMONTAŻ TORÓW I ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH


W dużej mierze doświadczenie to zdobyto dzięki współpracy z PNUIK Sp. Z O. O.

Script logo